Khóa học diễn ra từ ngày 7 đến 20-6 với các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; công tác quản lý thu, chi, kiểm tra tài chính tại CĐ cơ sở; vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra CĐ; công tác vận động nữ CNVC-LĐ; công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC-LĐ; kỹ năng nói trước đám đông; Luật BHXH… Kết thúc khóa học, học viên sẽ được ban tổ chức cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ

Trong 3 năm qua, LĐLĐ quận và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận đã phối hợp tổ chức 15 lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị và nghiệp vụ CĐ cho hơn 1.400 người là đối tượng Đảng, đảng viên, đoàn viên và cán bộ CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: M.Chi