Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Đại biểu tham gia chương trình tập huấn

Tại chương trình, ngoài được cập nhật kiến thức về nghiệp vụ thanh tra nhân dân tại cơ sở, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chấp hành CĐ, học viên còn được hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hội nghị người lao động, tham gia bảng tiêu chí đánh giá thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Đây cũng là dịp để học viên trao đổi, thảo luận và xử lý các tình huống cụ thể tại đơn vị trong công tác thanh tra nhân dân, kiểm tra CĐ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.

Tin-ảnh: N.Hà