Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe cán bộ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) LĐLĐ TP Hà Nội truyền đạt nội dung cơ bản của công tác kiểm tra CĐ, trong đó hướng dẫn sâu về nghiệp vụ công tác kiểm tra của UBKT CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐ cơ sở. Ngoài ra, học viên còn được phổ biến một số nội dung khác như: Quy định chung về đánh giá xếp loại CĐ cơ sở; tiêu chí đánh giá, xếp loại; phương pháp chấm điểm, đánh giá hoạt động CĐ cơ sở; biện pháp xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh…

Hà Nội: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở

Dịp này, các học viên còn được giải đáp thắc mắc về các tình huống khó, thường gặp trong công tác kiểm tra của UBKT CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: D.Thảo