Lớp tập huấn được chia thành 2 đợt: Đợt 1 (ngày 8, 9-4) dành cho cán bộ CĐ cơ sở khối giáo dục, đợt 2 (ngày 15, 16-4) dành cho cán bộ CĐ khối doanh nghiệp và khối hành chính sự nghiệp. Tham gia lớp tập huấn, cán bộ CĐ được nghe các chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, kỹ năng xây dựng chương trình công tác và tổ chức cuộc họp, tổ chức phong trào thi đua và xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh, công tác kiểm tra và giám sát của CĐ cơ sở.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn huyện Củ Chi tham gia lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Công đoàn

. Cùng ngày, hơn 150 cán bộ CĐ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đã tham dự Hội nghị tập huấn về quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể do LĐLĐ quận 12, TP HCM tổ chức. Tại buổi tập huấn, các cán bộ CĐ được hướng dẫn kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; cách xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thương lượng nhằm nâng cao chất lượng thỏa ước, bổ sung thêm nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tin-ảnh: M.Chi