Tham gia buổi tập huấn, cán bộ CĐ nghe ông Nguyễn Phi Hổ, Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP, trình bày 6 chuyên đề: Kiểm tra, chấp hành Điều lệ CĐ; Kiểm tra tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; Công tác kiểm tra tài chính, tài sản CĐ; CĐ giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo; Công tác giám sát trong tổ chức CĐ; Công tác xử lý kỷ luật trong tổ chức CĐ. Bên cạnh đó, cán bộ CĐ còn trao đổi những khó khăn, vướng mắt và kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua tại đơn vị mình.

Chương trình tập huấn giúp cán bộ CĐ cơ sở nắm vững nghiệp vụ kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. 

H.Đào