Bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ CĐ các KCX-KCN TP HCM (bìa trái), lắng nghe và giải đáp tận tình mọi thắc mắc của công nhân Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Học viên học các chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của CĐ cơ sở, công tác chính sách - pháp luật, CĐ với công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVC-LĐ, công tác vận động nữ CNVC-LĐ, công tác tài chính CĐ, hoạt động Ủy ban kiểm tra CĐ. Đặc biệt, trường sẽ hướng dẫn chuyên đề "Hướng dẫn tổ chức đại hội CĐ cơ sở" và triển khai những văn bản mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Học viên học tại Trường Trung cấp CĐ TP (lô 7 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh,

TP HCM). Chi phí 400.000 đồng/người cho toàn bộ khóa học (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận). Các đơn vị có nhu cầu gửi cán bộ CĐ tham gia lớp học, liên hệ đăng ký qua số điện thoại: 08.35566246 - 08.35566683 - Fax: 35561914, Email: tcdhcm@gmail.com, website http://www.tcdhcm.edu.vn.

H.Đào