Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có hơn 4.500 DN, tổng số hơn 75.500 lao động. Trong năm 2019, mức tiền lương bình quân lao động được nhận từ DN là khoảng 8 triệu đồng; trong đó, mức lương bình quân cao nhất là gần 12 triệu đồng, mức bình quân thấp nhất là hơn 5,1 triệu đồng. Các DN có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước thuộc nhóm đơn vị có mức lương bình quân cao nhất (hơn 9,5 triệu đồng), kế đó là nhóm DN có vốn đầu tư nước ngoài (9 triệu đồng), nhóm công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (hơn 8,2 triệu đồng) và các DN dân doanh thuộc nhóm có mức lương bình quân thấp nhất, chỉ hơn 5,3 triệu đồng.

T.Ngôn