Kết quả thống kê từ gần 6.200 doanh nghiệp (DN) cho thấy mức thưởng Tết dương lịch cao nhất thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài là 70 triệu đồng/người, thấp nhất là 315.000 đồng/người. Mức thưởng Tết nguyên đán cao nhất lại thuộc về DN khối dân doanh (420 triệu đồng/người), thấp nhất là 680.000 đồng/người.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội đánh giá năm 2019, kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục có chuyển biến tích cực, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số DN có hiệu quả nên tiền lương của người lao động tăng bình quân khoảng 11% so với năm 2018. Đối với thưởng Tết nguyên đán, mức thưởng được DN chi trả tăng cao hơn khoảng 5% so với năm trước.

V.Duẩn