Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh thực tiễn cho thấy BHXH, BHYT là chính sách ưu việt. Tuy nhiên, nếu công tác tuyên truyền về chính sách không tốt, không đến được người dân thì việc tham gia và thụ hưởng chế độ sẽ rất hạn chế. Lễ ra quân được thực hiện trực tuyến với sự tham dự của 63 tỉnh, thành.

Ngay sau lễ phát động, các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành lưu động, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc. Sáu tháng đầu năm 2020, dù dịch Covid19 lan rộng nhưng công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT đã đạt kết quả khả quan.

Số tham gia BHXH bắt buộc là hơn 14 triệu người, đạt 90% kế hoạch giao; số tham gia bảo hiểm thất nghiệp là hơn 12 triệu người, đạt 88% kế hoạch giao; số tham gia BHYT hơn 85 triệu người, đạt 97% kế hoạch giao và đạt tỉ lệ bao phủ 88% dân số.

Cả nước ra quân tuyên truyền BHYT hộ gia đình - Ảnh 1.

Nhân viên BHXH TP vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: MAI CHI

* Cùng ngày, BHXH TP HCM và Bưu điện TP đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Sau lễ phát động, các nhân viên ngành BHXH và Bưu điện TP đã diễu hành trên một số tuyến phố và đến các điểm công cộng để tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

D.Thu - M.Chi