Phạm Thị Trang (quận Hà Đông, TP Hà Nội) hỏi: "Tôi là lao động tự do và có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện. Xin tư vấn giúp các mức tham gia BHXH tự nguyện?".

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại điều 87 Luật BHXH 2014 về mức đóng và phương thức đóng của người lao động (NLĐ) tham gia BHXH tự nguyện và quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do NLĐ lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. NLĐ được chọn một trong các phương thức đóng sau đây: Hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần; một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại điều này. Bà có thể liên hệ với cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú hoặc các đại lý thu BHXH tại địa phương để được tư vấn về mức đóng phù hợp với mức thu nhập hằng tháng của bà.