Hợp đồng làm việc là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của viên chức bên cạnh lương, thưởng.

5 trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng

Hiện nay, viên chức đang được ký hai loại hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập là hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Theo điều 25 Luật Viên chức năm 2010, hai loại hợp đồng này được quy định cụ thể như sau: Hợp đồng xác định thời hạn: Có thời hạn từ 12 - 36 tháng, hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; Hợp đồng không xác định thời hạn: Trong hợp đồng không quy định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực hợp đồng.

Các trường hợp viên chức bị chấm dứt hợp đồng làm việc - Ảnh 1.

Theo quy định hiện hành, có 5 trường hợp viên chức sẽ bị đơn phương cắt hợp đồng làm việc.

Đồng thời, tại điều 29 Luật này có quy định, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt Hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau: Có hai năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; Bị buộc thôi việc do vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo, bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật; Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau, đã điều trị liên tục 12 tháng; Viên chức làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn bị ốm đau, điều trị liên tục 6 tháng mà khả năng làm việc chưa hồi phục; Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm của viên chức đang đảm nhận không còn; Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt họat động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, theo quy định hiện hành, có 5 trường hợp viên chức sẽ bị đơn phương cắt hợp đồng làm việc.

Thêm một số điều chỉnh

5 trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định hiện hành chưa được đầy đủ và đồng bộ với quy định tại các Nghị định hướng dẫn nên Luật sửa đổi Viên chức đã có một số điều chỉnh.

Các trường hợp viên chức bị chấm dứt hợp đồng làm việc - Ảnh 2.

Theo Luật hiện hành, thời gian tập sự của viên chức từ 3 - 12 tháng và được quy định trong hợp đồng làm việc

Cụ thể, khoản 4, điều 2 Luật Viên chức sửa đổi nêu rõ: Trường hợp "viên chức có 2 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ" được sửa thành "viên chức có 2 năm liên tiếp bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ". (Nhằm đồng bộ quy định với nội dung xếp loại chất lượng tại Luật này); Bổ sung trường hợp "viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự".

Theo khoản 2, điều 27 Luật hiện hành, thời gian tập sự của viên chức là từ 3 - 12 tháng và được quy định trong hợp đồng làm việc.

Tuy nhiên, Luật lại chưa nêu hướng giải quyết trong trường hợp người mới được tuyển dụng chấm dứt thời gian tập sự mà mới chỉ được nêu tại điều 24 Nghị định 29/2012/NĐ-CP. Theo đó, sau khi đánh giá phẩm chất, đạo đức, kết quả công việc của người tập sự thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp sẽ quyết định. Nếu đạt yêu cầu: Quyết định hoặc làm văn bản đề nghị ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Nếu không đạt yêu cầu: Chấm dứt hợp đồng làm việc.

Do đó, việc chính thức đưa quy định "Viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự sẽ bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc" vào Luật tạo sự thuận lợi hơn khi áp dụng vào từng trường hợp cụ thể.

H.Lê