BHXH TP HCM trả lời: Cá nhân dưới 18 tuổi chưa có CMND hay CCCD có thể đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH theo 2 cách là đăng ký thông qua tài khoản của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ và đăng ký trực tiếp trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam. Nếu chọn hình thức đăng ký thông qua tài khoản của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thì cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, sau đó truy cập Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và chọn mục "Đăng nhập" trên màn hình chủ để đăng ký từng bước theo hướng dẫn. Với hình thức đăng ký trực tiếp trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam thì cá nhân truy cập Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn và trên màn hình trang chủ chọn mục "Đăng ký" để thực hiện. Lưu ý là với cả 2 hình thức trên, sau khi đăng ký trực tuyến, cá nhân phải mang theo giấy khai sinh, CMND/CCCD/hộ chiếu đến cơ quan BHXH gần nhất hoặc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam để hoàn tất quá trình đăng ký. Tra cứu địa chỉ cơ quan BHXH gần nhất tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx hoặc tra cứu trên ứng dụng VssID.