Bước 1: Đăng ký Tài khoản trên Cổng dịch vụ Công quốc gia (ai đã có tài khoản thì có thể bỏ qua bước này).

>> Cách đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 2: Chọn "Thanh toán trực tuyến" , Chọn "Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình".

Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình online  - Ảnh 1.

Bước 3: Chọn "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình"

Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình online  - Ảnh 2.

Bước 4: Nhập thông tin "Mã thẻ BHYT",lựa chọn số tháng mà bạn muốn gia hạn và ấn "Tra cứu".

Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình online  - Ảnh 3.

Lưu ý, mã thẻ BHYT phải là mã thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, có 2 ký tự đầu là "GD".

Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin thanh toán như hình bên dưới; trong đó đặc biệt lưu ý số tiền + thông tin về thời gian gia hạn.

Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình online  - Ảnh 4.

Kế tiếp, bạn lựa chọn Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH (bạn nên chọn ngân hàng cùng với ngân hàng bạn mở tài khoản để tránh phải trả phí chuyển tiền liên ngân hàng nếu có). Tiếp đó, bạn bấm nút "Thanh toán".

Bước 6: Khi click vào nút "Thanh toán" ở bước trên, màn hình Payment Platform sẽ hiển thị để bạn lựa chọn Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán bạn có tài khoản.

Ví dụ tôi chọn thanh toán qua Momo.

Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình online  - Ảnh 5.

Bước 7: Tiến hành quét mã thanh toán trên Momo.

Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình online  - Ảnh 6.

Bước 8: Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ điều hướng quay trở lại giao diện của Cổng DVC Quốc gia với thông báo "Thanh toán thành công".

Cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình online  - Ảnh 7.
A.Khánh