Cách lập hồ sơ điện tử hưởng các chế độ BHXH, BHTN

Tin mới

06/11/2017 14:19

(NLĐO)- BHXH Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn người sử dụng lao động (NSDLĐ) lập hồ sơ điện tử đề nghị hưởng các chế độ quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

- Trường hợp hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: lập Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ (mẫu C70a-HD); danh sách người lao động (NLĐ) chưa nhận chế độ (mẫu 23-CBH).

Cách lập hồ sơ điện tử hưởng các chế độ BHXH, BHTN - Ảnh 1.

- Trường hợp hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) lập Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu 12-HSB); Tờ khai của thân nhân (mẫu 09A-HSB); Văn bản đề nghị (mẫu 05-HSB).

- Hồ sơ chi hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động lập theo Khoản 3 Điều 30 Quyết định 828/QĐ-BHXH:

+ Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí (mẫu 24-CBH).

+ Danh sách NLĐ đã được đào tạo có chữ ký xác nhận của từng NLĐ (mẫu 25-CBH).

- Hồ sơ chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc; chi phí giám định y khoa lập theo quy định.


Tin -ảnh: T.Ngôn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI