Dưới đây cách tra cứu, người dân có thể dễ dàng biết được chính xác mức hưởng cũng như thời hạn sử dụng thẻ BHYT của mình.

Trước khi tra cứu mã hộ gia đình, người tra cần lưu ý mã hộ gia đình và số sổ hộ khẩu là 2 số khác nhau. Mã hộ gia đình gắn với mã số BHXH của mỗi cá nhân, còn số sổ hộ khẩu gắn với thông tin kê khai nhân khẩu.

Cách tra cứu thông tin BHYT hộ gia đình - Ảnh 1.

Thông qua kết quả tra cứu mã số BHXH, người tra cứu có thể biết được chính xác mã hộ gia đình mình.

Cách tra cứu mã hộ gia đình: Bước 1, truy cập trang web của BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/pages/default.aspx và bấm chọn “Tra cứu trực tuyến”; Bước 2, bấm chọn "Tra cứu mã số BHXH"; Bước 3, nhập chính xác các thông tin: Tỉnh/Thành phố; Số Chứng minh nhân dân; Họ và tên; Tích chọn "Tôi không phải là người máy"; Bấm chọn "Tra cứu"; Bước 4, kết quả trả về.

Thông qua kết quả tra cứu mã số BHXH, người tra cứu có thể biết được chính xác mã hộ gia đình mình. Mỗi số mã hộ chỉ được cấp duy nhất cho một hộ, lưu trữ các thông tin cần thiết khi bất cứ thành viên nào trong gia đình muốn tham gia đóng BHXH, BHYT.

Sau khi tra cứu được mã hộ gia đình, người dân cũng có thể dễ dàng tra cứu thông tin, giá trị sử dụng thẻ BHYT của mình. Theo đó, vẫn trên trang tra cứu trực tuyến của BHXH Việt Nam, người dân thực hiện như sau: Bước 1, bấm chọn "Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT"; Bước 2, nhập chính xác các thông tin: Mã thẻ BHYT; Ngày/tháng/năm sinh; Họ và tên; Tích chọn "Tôi không phải là người máy"; Bấm chọn "Tra cứu"; Bước 3, kết quả trả về. Sau khi bấm tra cứu, hệ thống sẽ trả về thông tin của người tham gia BHYT.

Ví dụ: "Họ tên: Trần Thị B, Ngày sinh..., Thẻ có giá trị sử dụng: Từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2020."

Quyền lợi: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỉ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở".

H.Lê