BHXH Việt Nam cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn quốc đã thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý thu, sổ - thẻ với CSDL hộ gia đình cho trên 78,1 triệu người đang tham gia BHXH, BHYT (đạt tỷ lệ 98,8%). Hầu hết các tỉnh đã cấp mã số BHXH đạt trên 98%, trong đó 24 tỉnh đạt 100%. Dù các địa phương có nhiều cố gắng, cả nước hiện vẫn còn gần 1 triệu người chưa có mã số BHXH và 9 triệu người chưa được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố cần vào cuộc quyết liệt hơn. Cụ thể, về việc đồng bộ, cấp mã số BHXH, BHXH các địa phương cần đốc thúc cán bộ chuyên quản rà soát, đôn đốc các đơn vị kê khai và cập nhật thông tin bổ sung trên Mẫu TK1-TS để cấp mã số BHXH cho người tham gia, quyết tâm hoàn thành trước ngày 31-3. 

Không để sai thông tin trên thẻ BHYT - Ảnh 1.

BHXH đề nghị khi nhận được thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, Bưu điện các địa phương phải chuyển ngay đến tận tay người tham gia, chậm nhất trong vòng 3 ngày

Về việc cấp thẻ BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện cấp đổi thẻ BHYT cho 100% người đã được đồng bộ mã số BHXH xong trước ngày 31-3. Đồng thời, đến trước ngày 30-6 phải hoàn thành 100% số người đang tham gia BHXH, BHYT được cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH. BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện đồng bộ, cấp mã số BHXH cho người tham gia, phải cấp đổi thẻ BHYT và trả ngay cho người tham gia. Đồng thời, kiểm soát và chịu trách nhiệm về dữ liệu khi in thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia, không để tình trạng cấp lại thẻ BHYT do sai thông tin cá nhân. Trường hợp người tham gia bị ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh do liên quan đến việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc.

BHXH đề nghị khi nhận được thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, Bưu điện các địa phương phải chuyển ngay đến tận tay người tham gia, chậm nhất trong vòng 3 ngày.

Tin -ảnh: Đ.Viên