Nhiều người mặc định rằng chỉ khi đi làm, đóng BHXH đầy đủ thì khi về hưu mới có lương hưu. Tuy nhiên, có một cách khác để hưởng lương hưu dù không đi làm.

Cách để người lao động có lương hưu

Theo khoản 4, Điều 2 Luật BHXH hiện hành, người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không được đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Khi tham gia BHXH tự nguyện, người dân sẽ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Cách vẫn được hưởng lương hưu dù không đi làm - Ảnh 1.

Nếu có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia có thể mua tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú

Như vậy, những người lao động tự do, không làm việc cho bất cứ một doanh nghiệp, tổ chức hay một đơn vị sử dụng lao động nào cũng có thể tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng lương hưu.

Mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện. Với BHXH tự nguyện, người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Cụ thể, Điều 87 của Luật BHXH 2014 quy định, người lao động hàng tháng đóng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở .

Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn 1 trong các phương thức đóng: Đóng hàng tháng; Đóng 3 tháng một lần; Đóng 6 tháng một lần; Đóng 12 tháng một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm.

Nếu có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia có thể mua tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú (có thể là nơi đang tạm trú hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú).

Điều kiện, mức đóng BHXH tự nguyện

Điều kiện hưởng lương hưu. Theo Điều 73 Luật BHXH, được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu nếu đáp ứng các điều kiện:

Cách vẫn được hưởng lương hưu dù không đi làm - Ảnh 2.

Nếu tham gia BHXH tự nguyện, người lao động vẫn được hưởng mức lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện

- Đủ tuổi nghỉ hưu theo khoản 2, Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019

- Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Mức hưởng lương hưu. Căn cứ khoản 2, Điều 74 Luật BHXH 2014: Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

H.Lê