Hiện nay, mức lương hưu tối đa của người lao động là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối chiếu với các quy định tại Luật BHXH 2014, để đạt mức tối đa bằng 75% thì lao động nữ phải có 30 năm tham gia BHXH.

Số năm tham gia BHXH để được hưởng lương hưu tối đa 75% của lao động nam như sau:

STT

Nghỉ hưu năm

Số năm tham gia BHXH để lương hưu đạt 75%

1

2020

33

2

2021

34

3

2022 trở đi

35

Vậy, trong một số trường hợp đặc biệt, Nhà nước cho phép người lao động về hưu trước tuổi thì liệu họ có được hưởng lương ở mức tối đa 75% này hay không?

Theo quy định hiện nay, người lao động muốn về hưu cần đáp ứng được 2 yêu cầu: tuổi và thời gian đóng BHXH.

Điều kiện hưởng lương hưu tối đa khi nghỉ hưu trước tuổi - Ảnh 1.

Để được hưởng lương hưu tối đa người lao động phải đóng đủ số năm BHXH theo quy

Và chỉ trong 1 số trường hợp, người lao động mới được về hưu trước tuổi (xem thêm: Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 của người lao động ).

Trong những trường hợp được về hưu trước tuổi nêu trên, pháp luật quy định rất rõ, đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động thì mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm 2% (theo khoản 3, Điều 56 Luật BHXH năm 2014 ). Vì thế, không được hưởng lương hưu ở mức tối đa.

Những trường hợp còn lại dưới đây, người lao động về hưu sớm vẫn được hưởng lương hưu ở mức tối đa nếu đóng đủ số năm BHXH theo quy định:

STT

Trường hợp

Căn cứ

1

Người lao động đáp ứng điều kiện về tuổi nghỉ hưu sớm (nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 năm so người lao động trong điều kiện bình thường) và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Điểm a, khoản 1, Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019

2

Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021

3

Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

4

Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao

5

Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và hưởng chính sách về hưu trước tuổi

Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP

6

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động mà tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ trên 6 tháng

Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH năm 2014

Theo LuatVietnam