Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Cán bộ, công chức, viên chức và công nhân được vay mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng dành cho công nhân ở tỉnh Bình Dương

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở . Trong 10 đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, đáng lưu ý có người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức và công nhân được vay mua nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng dành cho công nhân ở tỉnh Bình Dương

Cùng với các đối tượng khác, cán bộ, công chức, viên chức và công nhân trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Đ.Viên Ảnh: HOÀNG TRIỀU