Từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, nhiều ý kiến khẳng định chất lượng hoạt động CĐ phụ thuộc vào trình độ, năng lực, đặc biệt là bản lĩnh của đội ngũ cán bộ. Người được chọn làm thủ lĩnh CĐ ngoài năng lực chuyên môn còn phải có tâm huyết và có tầm nhìn, có như vậy mới tạo được uy tín cả với doanh nghiệp (DN) lẫn người lao động (NLĐ). Hoạt động CĐ cơ sở phải thường xuyên đổi mới theo hướng gắn liền với tình hình sản xuất của DN, bám sát đời sống của NLĐ; đồng thời hài hòa lợi ích DN và NLĐ. Để thu hút NLĐ đến với tổ chức, CĐ trước tiên phải thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; linh hoạt trong phương thức hoạt động, đặc biệt là trong công tác chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ.

Cán bộ Công đoàn phải có tâm và tầm - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn cơ sở chia sẻ kinh nghiệm tại buổi tọa đàm

Đa số ý kiến cũng cho rằng sự ủng hộ của DN đối với hoạt động CĐ đóng vai trò quan trọng không kém. Thực tế, nơi nào DN ủng hộ và phối hợp với CĐ chăm lo cho NLĐ thì quan hệ lao động luôn ổn định.

Tin-ảnh: M.Chi