Tham gia lớp học, cán bộ CĐ được hướng dẫn cụ thể về quy trình tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp. Trong đó, báo cáo viên cũng lưu ý CĐ phải làm tốt công tác khảo sát, tập hợp ý kiến của người lao động để chọn ra những nội dung được đông đảo ý kiến người lao động quan tâm để đối thoại. Bên cạnh đó, CĐ nên khuyến khích người lao động góp ý, đề xuất những giải pháp để tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất lao động, bảo đảm an toàn lao động.

Nâng cao kỹ năng đối thoại cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

ng Trần Duy Biên, Chủ tịch CĐ Công ty Dae Yun, là một cán bộ CĐ am hiểu luật và làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động

LĐLĐ quận Bình Thạnh nhấn mạnh việc tổ chức đối thoại thường xuyên là giải pháp hiệu quả nhằm ngăn ngừa tranh chấp lao động và nâng cao tính dân chủ tại doanh nghiệp. 

T.Nga