Các cán bộ Công đoàn (CĐ) đã được tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn qua hàng ngàn hiện vật, tư liệu quý lưu giữ tại bảo tàng.

Cán bộ Công đoàn tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn quận 11 tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Trước đó, đoàn cán bộ chuyên trách CĐ các quận 6, 7, 8 đã tham quan Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong khuôn viên đình Bình Đông (quận 8, TP HCM). Chuyến tham quan khơi dậy lòng tự hào về giai cấp công nhân và tổ chức CĐ, đồng thời hun đúc tinh thần phấn đấu lao động, học tập cho cán bộ chuyên trách CĐ, cùng chung tay góp sức xây dựng tổ chức CĐ TP HCM ngày càng vững mạnh.

Tin-ảnh: N.Hoàng