Gần 200 cán bộ CĐ đã được ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, qua đó hun đúc thêm tinh thần yêu nước, tích cực hăng say lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong đội ngũ cán bộ CĐ TP.

Cán bộ Công đoàn TP HCM dâng hương tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn TP HCM chụp ảnh lưu niệm tại Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược Củ Chi

- Sáng cùng ngày, LĐLĐ TP HCM đã tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động các Nhà Văn hóa Lao động năm 2018. Năm qua, công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, CNVC-LĐ được các cấp CĐ quan tâm thực hiện. LĐLĐ TP đã phối hợp với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức 15 cuộc triển lãm bảo tàng lưu động phục vụ 5.500 CNVC-LĐ; tổ chức 13 suất diễn vở cải lương "Tổ quốc nơi cuối con đường" phục vụ cho hơn 9.000 CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, các cấp CĐ TP đã nỗ lực vận động người sử dụng lao động hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao trình độ, học vấn, tay nghề cho hơn gần 53.000 CNVC-LĐ. Dịp này, LĐLĐ TP đã khen thưởng 21 cá nhân, tập thể xuất sắc trong hoạt động tuyên giáo. 

Tin-ảnh: H.Đào