Các đại biểu cũng mong muốn có cơ chế xã hội hóa hoạt động NVHLĐ, liên kết với các đơn vị khác để các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, đa dạng, thu hút CNVC-LĐ đến sinh hoạt. Các NVHLĐ cũng cần tiếp thị thông tin, hình ảnh qua mạng xã hội để thu hút hội viên, người lao động đến luyện tập...

Cần tăng cường tiếp thị nhà văn hóa lao động - Ảnh 1.

Đại biểu nêu ý kiến tại lễ tổng kết

Hiện nay, TP HCM có 17 NVHLĐ đang hoạt động với 105 CLB đội, nhóm; 183 lớp năng khiếu với 30.000 người tham gia sinh hoạt mỗi ngày. Các NVHLĐ cũng tổ chức nhiều chương trình thu hút đông CNVC-LĐ tham gia như Hội thi Nét đẹp người lao động, Liên hoan Tiếng hát CNVC-LĐ, Hội thi An toàn - Vệ sinh viên giỏi, Hội thi Công nhân tài năng, giao lưu múa hiện đại... Dịp này, LĐLĐ TP đã tuyên dương 16 tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến trong hoạt động NVHLĐ.

Tin-ảnh: H.Đào