Nguyễn Hữu Linh (TP Hà Nội) hỏi: "Trường hợp đề nghị cấp lại thẻ BHYT tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, khi thực hiện xong, nếu nhận giao thẻ BHYT tại địa chỉ nhà thì có tốn chi phí không?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định, người tham gia BHYT không mất chi phí cấp lại thẻ nếu đăng ký tại Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp có yêu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích thì ông phải tự trả phí. Cước phí thực hiện theo quy định của đơn vị cung cấp dịch vụ.