Trong đó, đáng kể nhất là sản phẩm tín dụng sửa chữa nhà nhằm đáp ứng nhu cầu của CNLĐ có thu nhập thấp cần một khoản vay để sửa chữa nhà ở với mức vay tối đa 50 triệu đồng, hoàn trả hằng tháng, lãi suất 0,6%/tháng. CNLĐ cần một khoản vay để học tập nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề có thể tiếp cận sản phẩm tín dụng học nghề với mức vay tối đa 30 triệu đồng, hoàn trả hằng tháng, lãi suất 0,5%/tháng. Nếu cần một khoản vay để trang trải các khoản chi phí phát sinh đột xuất do bệnh tật, tai nạn, ma chay, thiên tai, hỏa hoạn, CNLĐ có thể tiếp cận sản phẩm tín dụng khẩn cấp với mức vay tối đa 15 triệu đồng, hoàn trả hằng tháng, lãi suất 0,5%/tháng.

CEP: Đa dạng sản phẩm phục vụ công nhân lao động - Ảnh 1.

Nhân viên tín dụng CEP trao vốn cho công nhân lao động tại TP HCM

CNLĐ vay các sản phẩm nói trên còn được hưởng lợi từ các chương trình phát triển cộng đồng của CEP như: Chương trình Học bổng CEP tặng học bổng cho con khách hàng nghèo hiếu học, có nguy cơ bỏ học cao; Chương trình Mái nhà CEP giúp xây mới hoặc sửa chữa nhà cho khách hàng nghèo nhất không có điều kiện nơi ở ổn định; hỗ trợ tài chính khẩn cấp và thực phẩm thiết yếu cho những khách hàng nghèo và khó khăn nhất.

Tin-ảnh: T.Ngôn