Điểm giao dịch mới được thành lập này sẽ phục vụ nhu cầu tín dụng, tiết kiệm của công nhân (CN) tại KCX Tân Thuận với các hoạt động gồm: tư vấn cho CN về các sản phẩm tín dụng, tiết kiệm và chương trình phát triển cộng đồng; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ vay vốn; giải ngân thu hồi vốn vay và tiết kiệm. Mục tiêu là đến cuối năm 2026, điểm giao dịch KCX Tân Thuận sẽ phục vụ gần 11.000 CN với tổng dư nợ cho vay 150 tỉ đồng. Ngay sau khi thành lập, điểm giao dịch KCX Tân Thuận đã phát vay đợt đầu tiên cho 7 CN Công ty TNHH Kỹ thuật Popopto (KCX Tân Thuận), với tổng số tiền 170 triệu đồng.

CEP triển khai vốn đến 11.000 công nhân tại KCX Tân Thuận - Ảnh 1.

CEP được thành lập vào năm 1991, đang phục vụ 357.636 khách hàng là CN, lao động nghèo và người có thu nhập thấp thông qua mạng lưới 36 chi nhánh tại TP HCM và 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tại TP HCM, CEP có 17 chi nhánh tại các quận, huyện. Trong đó, Chi nhánh Nhà Bè đang phục vụ hơn 10.400 CN, lao động nghèo, người có thu nhập thấp trên địa bàn quận 7 và huyện Nhà Bè, tổng dư nợ cho vay hơn 167 tỉ đồng.

T.Nga