Chậm bổ sung hồ sơ

- Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Khi chị Phương nghỉ việc, công ty mới phát hiện chị có 2 sổ BHXH. Theo yêu cầu của cơ quan BHXH, trước khi chốt sổ phải làm thủ tục gộp sổ cho người lao động nên công ty yêu cầu chị nộp sổ BHXH cũ và viết đơn đề nghị gộp sổ. Chị Phương chỉ nộp sổ mà không nộp đơn đề nghị nên công ty không thể tiến hành gộp sổ.

Ngày 24-12- 2014, chị Phương mới bổ sung đơn đề nghị. Ngay sau đó, công ty đã liên hệ với cơ quan BHXH để làm thủ tục gộp và chốt sổ cho chị. Theo giấy hẹn thì sau 26 ngày làm việc, cơ quan BHXH sẽ trả sổ của chị Phương. Đến thời điểm đó, công ty mới trả sổ cho chị được.