Theo tôi biết, nếu muốn cho từ 2 lao động trở lên nghỉ việc vì lý do kinh tế thì công ty phải lập phương án sử dụng lao động. Tuy nhiên, công ty lại không xuất trình được phương án sử dụng lao động khi chúng tôi yêu cầu. Có phải công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với chúng tôi không?".

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và cộng sự, trả lời: Theo quy định, trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động (NLĐ) có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho NLĐ thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm. Việc cho thôi việc đối với nhiều NLĐ chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Đối chiếu với trường hợp trên, lý do công ty cho NLĐ nghỉ việc là vì lý do kinh tế nên công ty phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định. Trường hợp công ty chưa xây dựng phương án sử dụng lao động nhưng vẫn ra quyết định cho NLĐ nghỉ việc là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.