Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Chị Thiu ký HĐLĐ không xác định thời hạn với công ty, luôn hoàn thành công việc và chưa hề vi phạm kỷ luật. Như vậy, nếu muốn chấm dứt HĐLĐ, công ty phải thỏa thuận với sự đồng thuận của chị. Trường hợp chị không đồng ý nhưng công ty vẫn ra quyết định đơn phương chấm dứt HĐLĐ là không tuân thủ các quy định tại điều 38 Bộ Luật Lao động.

Chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật - Ảnh 1.

Điều 42 Bộ Luật Lao động quy định: khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động (NSDLĐ) có nghĩa vụ phải nhận NLĐ trở lại làm việc, phải trả tiền lương, BHXH, BHYT trong những ngày không được làm việc cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ. Trường hợp NLĐ không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường nêu trên, NSDLĐ phải trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ. Trường hợp NSDLĐ không muốn nhận lại và NLĐ đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường nêu trên và khoản trợ cấp thôi việc, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương theo HĐLĐ để chấm dứt HĐLĐ. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho NLĐ một khoản tiền tương ứng với tiền lương của NLĐ trong những ngày không báo trước.