Mỗi suất học bổng trị giá từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng từ đóng góp của CNVC-LĐ trên địa bàn quận.

Trước đó, tại Đại hội Công đoàn khối Đảng - Đoàn thể quận Tân Phú nhiệm kỳ 2017-2022, LĐLĐ quận cũng đã tổ chức quyên góp nhằm hỗ trợ CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Các đại biểu đã đóng góp hơn 7,3 triệu đồng. Số tiền này được trao tặng chị Nguyễn Thị Thu Lý, nhân viên Quỹ CEP Chi nhánh Tân Phú, mắc bệnh viêm tủy. 

M.Chi