Chủ động phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CNVC-LĐ, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ công nhân tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú....

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn SAMCO tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên CĐ và CNVC-LĐ về công tác dân vận trong tình hình mới, LĐLĐ TP HCM yêu cầu các cấp CĐ cần thường xuyên vận động CNVC-LĐ của đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là phong trào "Vì người thợ"; phối hợp thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng...

Tin-ảnh: Đ.Viên