Năm qua, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn (CĐ) các tỉnh trong cụm đã đạt nhiều thành tích nổi bật. Song song với đẩy mạnh phong trào thi đua, LĐLĐ các tỉnh còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn viên và người lao động (NLĐ). Trong đó, điển hình như LĐLĐ Thừa Thiên - Huế đã trao 733 suất quà Tết cho đoàn viên khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 42 Mái ấm CĐ; khám sức khỏe miễn phí cho 800 công nhân. Ngoài ra, các cấp CĐ tỉnh còn vận động ký mới 45 bản thỏa ước lao động tập thể, giúp đoàn viên và NLĐ được hưởng quyền lợi cao hơn luật định.

Chăm lo thiết thực cho đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Các đại biểu tỏ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Dịp này, cụm thi đua đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 gồm: Tổ chức tốt chương trình "Tết Sum vầy"; tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức CĐ trong các doanh nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động các cấp CĐ.


Tin-ảnh: Q.Nhật