Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý tăng cường những hoạt động chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn, đặc biệt người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo. Thực hiện các chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên", CĐ các cơ quan LĐLĐ TP phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt chăm lo cho đoàn viên, bán các mặt hàng giảm giá, ưu đãi cho đoàn viên. CĐ nên đưa vào chương trình hành động giảm rác thải nhựa, bảo vệ môi trường để vận động đoàn viên thực hiện, chung tay vì môi trường. CĐ có trách nhiệm trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.

Tăng cường các hoạt động chăm lo cho đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Đô, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan LĐLĐ TP HCM, góp ý tại hội nghị

Sau hội nghị, các CĐ cơ sở thành viên tiếp tục góp ý bằng văn bản gửi về CĐ các cơ quan LĐLĐ TP để hoàn thiện văn kiện đại hội.

Tin-ảnh: H.Đào