Các đại biểu đã biểu quyết những chỉ tiêu cơ bản trong nhiệm kỳ mới. Đó là phấn đấu có 100% CĐ cơ sở tổ chức hội nghị công chức, viên chức (CCVC), hội nghị người lao động đúng quy định; 100% cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế dân chủ cơ sở. Hằng năm, mỗi CĐ cơ sở đăng ký và hoàn thành ít nhất 1 công trình, sáng kiến, giải pháp thi đua hoặc 1 đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 100% CCVC đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu 4.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Vận động từ 85% CCVC, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, góp phần đóng góp cho sự phát triển của TP.

Chăm lo toàn diện cho đoàn viên - Ảnh 1.

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức TP HCM nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu ban chấp hành với 25 thành viên. Ông Lương Tuấn Anh tái đắc cử chức vụ Chủ tịch CĐ Viên chức TP nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin-ảnh: H.Đào