Tập thể CN (Công ty A&T, quận Bình Tân, TP HCM)

- Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, giám đốc công ty, trả lời: Ngay khi nhận được phản ánh của CN, chúng tôi đã kiểm tra thực tế và làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn giữa ca, yêu cầu công khai các khoản chi phí. Qua đó phát hiện một số chi phí bị đẩy lên quá cao dẫn đến chất lượng bữa ăn của CN giảm sút. Công ty yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn chấn chỉnh ngay lập tức. Nếu tình hình không cải thiện, công ty sẽ thay thế nhà thầu cung cấp suất ăn ngay trong tháng 6 này.