Mới đây khi hết hạn hợp đồng 2 năm, tôi nghỉ việc nhưng công ty không thanh toán trợ cấp thôi việc và quyền lợi BHXH cho thời gian không đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho tôi…".

Ông Trần Văn Tấn, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Trong thời gian làm việc tại công ty từ năm 2011 đến 2015, anh Minh cũng đồng thời làm việc cho một công ty khác và đóng các khoản bảo hiểm ở công ty đó. Do vậy, chúng tôi đã trả các khoản bảo hiểm vào lương cho anh. Tuy nhiên, việc này chỉ được thỏa thuận miệng chứ không ghi thành văn bản. Nay anh Minh khiếu nại, chúng tôi không có chứng cứ để chứng minh nên chấp nhận truy trả trợ cấp thôi việc và BHXH cho anh theo mức quy định của nhà nước.

Chấp thuận trả quyền lợi cho nhân viên - Ảnh 1.