Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, trường hợp người lao động đang đóng BHXH hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên, nếu mất thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng. Mức trợ cấp mai táng phí tương đương 10 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1,3 triệu đồng/tháng). Ngoài ra, do anh bạn có thời gian tham gia BHXH dưới 15 năm nên thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi; thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Quyền lợi BHXH khi chết - Ảnh 1.