Ban tổ chức cho biết quận 12 hiện có 14.868 doanh nghiệp (DN) với 94.802 lao động. Từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn quận đã xảy ra 88 vụ ngừng việc tập thể với 24.989 người tham gia. Các vụ ngừng việc đều diễn ra ôn hòa, tự phát và không tuân thủ trình tự luật định. Nguyên nhân khởi phát các vụ tranh chấp chủ yếu liên quan đến vấn đề tiền lương, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc - nghỉ ngơi, chất lượng bữa ăn, BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp...

Chia sẻ kinh nghiệm ngăn ngừa tranh chấp

Các đại biểu tham dự hội nghị đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp ngăn ngừa tranh chấp lao động tập thể như đối thoại định kỳ; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp sai phạm, không thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động. Ngoài ra, việc tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cả DN và người lao động; kịp thời nắm bắt thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của DN để xử lý ngay khi phát sinh tranh chấp cũng là cách để hạn chế tranh chấp lao động.

M.Chi