Chương trình đã cung cấp kiến thức và hướng dẫn cán bộ CĐ các kỹ năng cần thiết trong quá trình xây dựng, thương lượng ký kết TƯLĐTT, chủ yếu là việc lấy ý kiến người lao động, hoàn thiện nội dung và chọn thời điểm thích hợp để thương lượng. Những vướng mắc trong quá trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp được đội ngũ cán bộ CĐ cơ sở trình bày cũng được các chuyên gia tư vấn, giải đáp kịp thời. Dịp này, các cán bộ CĐ được tiếp cận một số bảng thỏa ước mẫu với nhiều điều khoản có lợi cho đoàn viên, người lao động.

Chia sẻ kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước - Ảnh 1.

Các cán bộ Công đoàn cơ sở tham gia chương trình tập huấn sáng 27-2

Hiện nay, các cấp CĐ TP đã thương lượng, ký kết 9.000 TƯLĐTT, trong đó có rất nhiều TƯLĐTT có chất lượng tốt, giúp người lao động được hưởng nhiều quyền lợi cao hơn luật định. Để góp phần nâng cao chất lượng TƯLĐTT, trong năm 2019, LĐLĐ TP sẽ mở 3 lớp tập huấn thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho 450 cán bộ CĐ cấp trên cơ sở, cán bộ CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: H.Đào