Nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi CNVC-LĐ, năm qua, LĐLĐ quận đã dồn sức nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Kết quả, đã có 495/515 CĐ cơ sở thực hiện thương lượng và ký kết TƯLĐTT (đạt tỉ lệ 96,12%). Đặc biệt, LĐLĐ quận đã tiến hành ký kết thành công TƯLĐTT nhóm ngành may gồm 4 doanh nghiệp với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như: tiền lương tháng 13, hỗ trợ tiền chuyên cần 500.000 đồng/tháng, hỗ trợ tiền ăn giữa ca 13.000 đồng/suất. Hiện nhóm doanh nghiệp này đang tiếp tục thương lượng nâng mức tiền ăn giữa ca lên 15.000 đồng/suất và nhiều chính sách hỗ trợ cho con công nhân dưới 6 tuổi.


Tìm việc tại sàn giao dịch việc làm do LĐLĐ quận 12 tổ chức

Tìm việc tại sàn giao dịch việc làm do LĐLĐ quận 12 tổ chức

Dịp này, LĐLĐ TP đã trao cờ thi đua cho 5 CĐ cơ sở và tặng bằng khen cho 18 tập thể, 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tin-ảnh: M.Chi