Nội dung tập huấn gồm các quy định về thời giời làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, hợp đồng lao động, chính sách lao động nữ; Luật BHXH, BHYT, An toàn - Vệ sinh lao động… Kinh phí học là 600.000 đồng/người (bao gồm tài liệu, nước uống và cấp giấy chứng nhận).

Chiêu sinh lớp pháp luật lao động - Ảnh 1.

Đối thoại định kỳ sẽ giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu nhau hơn

Các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu tham dự tập huấn, liên hệ đăng ký tại Trường Trung cấp CĐ TP HCM (lô 7 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TP HCM). ĐT: 35566246 hoặc 35566683, Fax: 35561914. Hoặc có thể đăng ký tại website: tcdhcm.edu.vn; email: tcdhcm@gmail.com.

N.Hà