Hôm nay (1-7), một số quy định về chính sách lao động - tiền lương chính thức có hiệu lực

Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (CB, CC), từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng.

Mức tăng trên được áp dụng để tính lương, phụ cấp và các chế độ khác cho 9 nhóm đối tượng sau:

- CB, CC từ trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.

- CB, CC cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức 2010.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21-4-2010.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

Chính sách lao động - tiền lương có hiệu lực từ 1-7-2018 - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TP HCM trong giờ làm việc

- Người làm việc trong các tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Tại Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng, từ ngày 1-7-2018, chính thức tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2018 cho các đối tượng, đơn cử như:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21-10-2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23-1-1998 đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 6-5-2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-10-2008, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng,...

Đ.Viên Ảnh: HOÀNG TRIỀU