. Theo đó, người được biểu dương phải gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc, xung phong nhận những công việc khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; quan hệ tốt với đồng nghiệp, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ; đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, là tấm gương tiêu biểu để mọi người học tập… Đồng thời, người đó tại địa phương phải có quan hệ tốt với nhân dân nơi cư trú; có những việc làm thiết thực nhằm vun đắp tình làng, nghĩa xóm; tích cực tham gia đóng góp công sức để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội; có nhiều việc làm tốt, tích cực đóng góp hoặc vận động đóng góp giúp đỡ những cá nhân hoặc gia đình người dân gặp khó khăn, hoạn nạn, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương…

Chọn gương Người tốt, việc tốt phải thật sự nổi bật - Ảnh 1.

Anh Hoàng Trọng Khánh, Công ty Liên doanh Bio Pharma, được LĐLĐ TP HCM tuyên dương "Người tốt, việc tốt" năm 2017

Gương "Người tốt, việc tốt" được xét chọn phải thật sự nổi bật, tiêu biểu, được các thành viên trong tập thể hoặc cộng đồng nể phục và suy tôn. Không xét chọn những gương "Người tốt, việc tốt" là những người chỉ hoàn thành nhiệm vụ do cơ quan hoặc cấp trên giao. 

Tin-ảnh: H.Đào