Chủ động bảo vệ NLĐ

Tin mới

26/07/2013 23:06

Đa dạng phương thức tập hợp, vận động đoàn viên; hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động là mong muốn của các đại biểu gửi đến Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

ÔNG NGUYỄN VĂN KHẢI, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TP HCM:

Khuyến khích đối thoại

Bộ Luật Lao động và Luật CĐ đã quy định rõ cơ chế đối thoại tại nơi làm việc. Theo tôi, để thực hiện tốt quy định này, trước tiên phải làm cho đội ngũ cán bộ CĐ hiểu và thực hiện đúng vai trò, chức năng của mình thông qua công tác tuyên truyền. Trong xu thế hội nhập, đối thoại tại DN chỉ có ý nghĩa khi CĐ cơ sở hài hòa được lợi ích giữa người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ). Thông qua đối thoại, phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ và vì sự ổn định bền vững của DN.

Quan tâm khác của tôi tại Đại hội XI CĐ Việt Nam là cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ. Tôi hết sức tán thành khi dự thảo sửa đổi Điều lệ CĐ có quy định nhiệm kỳ CĐ cơ sở là 5 năm. Điều này không chỉ động viên cán bộ CĐ cơ sở toàn tâm làm việc mà còn là cơ sở bảo vệ họ, nhất là cán bộ CĐ ở khu vực ngoài quốc doanh. Để thực hiện hiệu quả Nghị định 60/CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại DN, đòi hỏi đội ngũ cán bộ CĐ phải chủ động tập hợp ý kiến NLĐ, từ đó đề xuất NSDLĐ giải quyết nhằm hạn chế tranh chấp. Thêm vào đó, cán bộ CĐ phải hiểu được mong muốn của NSDLĐ đối với NLĐ để từ đó có biện pháp vận động CN thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

BÀ HỒ BÍCH NGỌC, CHỦ TỊCH LĐLĐ QUẬN 1, TP HCM:

Đa dạng hình thức tập hợp NLĐ

Dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội XI CĐ Việt Nam đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới, trong đó đáng lưu ý là công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐ. Với đặc thù quận 1, một quận trung tâm của TP HCM có đông DN hoạt động, quan tâm hàng đầu của chúng tôi là tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Để thực hiện nhiệm vụ này, bên cạnh tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng và chính quyền, thời gian qua, LĐLĐ quận 1 đặc biệt coi trọng việc tăng cường khảo sát, tiếp xúc vận động DN thành lập CĐ.

Từ thực tiễn công tác, tôi nhận thấy chỉ có hoạt động thực chất, tổ chức các chương trình chăm lo thiết thực, kịp thời bảo vệ quyền lợi NLĐ thì tổ chức CĐ mới trở thành chỗ dựa tin cậy của NLĐ. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, tôi rất mong tổ chức CĐ cần phát huy thế mạnh của công tác chăm lo cho NLĐ vốn đã được duy trì thành nề nếp. Phương thức hoạt động phải có sự điều chỉnh phù hợp với yêu cầu tình hình, phải làm sao cho NLĐ tự giác gia nhập CĐ và NSDLĐ hiểu được tầm quan trọng của CĐ tại DN.

ÔNG TRẦN CÔNG KHANH, CHỦ TỊCH CĐ CÁC KCX-KCN TP HCM:

Thực hiện tốt vai trò đại diện

Đại hội XI CĐ Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, tình hình sản xuất - kinh doanh ở nhiều DN đình trệ, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của NLĐ. Thực tế này đòi hỏi tổ chức CĐ cần chủ động hơn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Thời gian qua, nhà nước đã có những chính sách để điều chỉnh quan hệ lao động tại DN cũng như tạo điều kiện cho tổ chức CĐ thực hiện tốt vai trò đại diện. Việc Chính phủ ban hành Nghị định 43/CP (thực thi điều 10 Luật CĐ) và Nghị định 60/CP là hành lang pháp lý để CĐ làm tốt chức năng.

Tuy nhiên, theo tôi, để thực hiện tốt các quy định trên, trước tiên phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho NLĐ và NSDLĐ biết để thực hiện. Bên cạnh đó, phải nâng cao năng lực hoạt động của CĐ cơ sở, tập trung vào các nhiệm vụ tư vấn, tham gia giám sát thực hiện chính sách cho NLĐ tại DN.

BÀ NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN, PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TP HCM:

Tạo động lực cống hiến cho NLĐ

Thực tiễn sinh động của phong trào thi đua yêu nước tại TP HCM nhiệm kỳ qua cho thấy nếu biết cách đổi mới phương thức tổ chức thi đua và tạo động lực cống hiến để thu hút NLĐ, chắc chắn hoạt động CĐ trở nên gần gũi với NLĐ, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28-7... đã khẳng định điều này.

Điều tôi quan tâm ở phong trào thi đua yêu nước là không chỉ phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến mà cần tạo thêm cơ hội để những cá nhân xuất sắc ấy tiếp tục cống hiến năng lực, trí tuệ; tiếp tục là đầu tàu trong phong trào thi đua. Muốn làm được điều này, cần hướng đến hoạt động thực chất. Nói cách khác, phương thức tổ chức thi đua yêu nước phải phù hợp với từng đối tượng, ngành nghề, đặc biệt phải làm cho NSDLĐ thấy được lợi ích do thi đua mang lại.

Bà Lê Thị Mỹ Châu, Chủ tịch CĐ ngành Y tế TP HCM:

Khơi gợi tình cảm gắn bó

5 năm qua, từ thực tiễn hoạt động, bản thân tôi đúc kết được bài học kinh nghiệm quý về công tác vận động, tập hợp đoàn viên. Với việc triển khai có hiệu quả các hoạt động xã hội, CĐ không chỉ tạo nguồn kinh phí chăm lo cho CNVC-LĐ khó khăn mà còn khơi dậy tình cảm gắn bó, khuyến khích CNVC-LĐ tự giác tham gia phong trào do CĐ khởi xướng.

Tham dự Đại hội XI CĐ Việt Nam, vấn đề tôi quan tâm là những giải pháp chủ yếu để tập hợp, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ ở các đơn vị y tế ngoài công lập. Để thu hút NLĐ đến với tổ chức, theo tôi, CĐ cần đa dạng hóa phương thức hoạt động, tạo sự chuyển biến và đồng thuận từ NSDLĐ. Để NSDLĐ thấy được lợi ích của việc thành lập CĐ, hoạt động CĐ phải hướng đến mục tiêu hài hòa lợi ích, đưa đơn vị phát triển bền vững.

Vĩnh Tùng ghi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI