áng 28-7, Đại hội (ĐH) XI Công đoàn (CĐ) Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 - 2018) chính thức khai mạc. Đại hội vinh dự tiếp đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; đại diện MTTQ và các đoàn thể, các bộ, ngành; các đồng chí là lãnh đạo Đảng, nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện các đoàn khách quốc tế và 950 đại biểu CĐ cả nước.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: “5 năm qua, trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, người lao động (NLĐ) chịu ảnh hưởng rất nhiều; đặc biệt là về việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, đời sống. Song, với bản lĩnh của giai cấp công nhân; tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ đoàn viên, NLĐ vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ đường lối lãnh đạo của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X cũng khẳng định nỗ lực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của các cấp CĐ trong 5 năm qua. Nổi bật là việc chủ động nghiên cứu, tập hợp ý kiến của đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng trăm văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến NLĐ; đặc biệt là nghiên cứu, xây dựng Luật CĐ năm 2012, tham gia xây dựng Bộ Luật Lao động năm 2012 và nhiều chính sách, chế độ cụ thể về việc làm, tiền lương, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI Ảnh: NGUYỄN QUYẾT

Các cấp CĐ còn tham gia đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp, giải quyết chế độ cho lao động dôi dư. Bên cạnh đó, hoạt động của Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm và các quỹ trợ giúp khác của CĐ đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho đoàn viên, NLĐ. Mô hình Quỹ Trợ vốn cho NLĐ nghèo tự tạo việc làm (CEP) của LĐLĐ TP HCM được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực; được Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp đánh giá cao. Các chương trình hoạt động xã hội, nổi bật là chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” đã thu hút sự hưởng ứng của hàng triệu lượt đoàn viên và NLĐ; được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hỗ trợ hàng chục tỉ đồng, giúp hàng ngàn gia đình ngư dân khó khăn, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Song song đó, các cấp CĐ còn tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, nổi bật là việc dồn sức thực hiện chương trình phát triển đoàn viên. Sau 5 năm, cả nước đã kết nạp gần 3,3 triệu đoàn viên, thành lập thêm gần 30.000 CĐ cơ sở. So với năm 2008, tăng hơn 1,7 triệu đoàn viên và hơn 21.000 CĐ cơ sở; tỉ lệ CĐ cơ sở vững mạnh đạt gần 77%. “Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng; sự quan tâm phối hợp của nhà nước; các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng và chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cấp các ngành; tinh thần năng động, sáng tạo của các cấp CĐ và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của đông đảo đoàn viên và NLĐ cả nước”- ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh.

Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức, ĐH XI CĐ Việt Nam xác định phương châm hành động trong 5 năm tới là: “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ”. ĐH cũng đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, trong đó đáng lưu ý là 2 giải pháp: Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐ các cấp.

ĐH cũng đã nghe báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, CNVC-LĐ và tổ chức CĐ với Đảng, nhà nước; nghe tham luận của các đoàn đại biểu: TP HCM, Hà Nội và Bình Dương. Đặc biệt, ĐH đã vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chúc mừng. Cũng trong ngày 28-7, ĐH đã tiến hành bầu BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; nghe báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam.

Hôm nay, 29-7, ĐH sẽ nghe công bố kết quả bầu cử BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI). Tối cùng ngày sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ nhất BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) để bầu Đoàn Chủ tịch, chủ tịch và các phó chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI. 

Các kiến nghị của CNVC-LĐ và CĐ 
 
Đối với Đảng

- Kiến nghị Ban Bí thư sớm tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TW “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (CN) Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Đề nghị Bộ Chính trị và Ban Bí thư có quy định phân cấp hợp lý về công tác quản lý, tổ chức, biên chế cán bộ cho tổ chức CĐ, tạo điều kiện để CĐ chủ động hơn trong việc tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, thực hiện chính sách chế độ với cán bộ CĐ theo quy định của Luật CĐ; bổ sung biên chế cán bộ cơ quan CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là các LĐLĐ cấp huyện có nhiều doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn, CĐ các KCX-KCN tập trung có đông CN.

- Đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy Đảng có giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển đảng viên trong CN và thành lập tổ chức cơ sở Đảng ở những DN có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng; có giải pháp tăng tỉ lệ đảng viên và cán bộ quản lý xuất thân từ CN.

 Đối với Quốc hội

- Đề nghị xem xét giữ lại Điều 10 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như dự thảo đưa ra xin ý kiến đóng góp của nhân dân bởi điều này đã được Hiến pháp khẳng định trong suốt 55 năm qua và khẳng định bản chất giai cấp của Đảng; vị trí, vai trò nòng cốt đi đầu của giai cấp CN trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Khi xem xét cho ý kiến các dự án luật có liên quan đến CNVC-LĐ, Quốc hội cần chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu để đưa vào dự án luật những chính sách chăm lo cho CNVC-LĐ. Cụ thể về Luật Việc Làm, cần quy định cơ chế, chính sách bảo đảm cho NLĐ khi bị mất việc làm được đào tạo và đào tạo lại tay nghề, tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ sớm quay trở lại thị trường lao động; quy định thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ theo hướng thuận lợi, đơn giản.

- Sớm chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) các vấn đề như: Trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) và cơ quan BHXH khi NLĐ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH của mình nhưng do NSDLĐ không nộp cho cơ quan BHXH thì NLĐ vẫn được chốt sổ và chi trả chế độ BHXH. Cơ quan BHXH có trách nhiệm yêu cầu NSDLĐ truy nộp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần quy định tiền lương đóng BHXH là tiền lương được quy định tại điều 90 của Bộ Luật Lao động năm 2012; bổ sung tội danh trốn đóng hoặc chiếm dụng tiền BHXH bắt buộc vào Bộ Luật Hình sự.

- Đẩy nhanh tiến độ trình dự thảo Luật Tiền lương tối thiểu.

Đối với Chính phủ

- Sớm ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật CĐ, Bộ Luật Lao động năm 2012.

- Chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho CN tại các KCN; sớm ban hành các quy định cụ thể về xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như: Khu sinh hoạt văn hóa, thể thao, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế phục vụ CN.

- Nghiên cứu ban hành chính sách ưu đãi đối với DN thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ cho NLĐ; tăng cường nguồn lực cho các trường dạy nghề CN kỹ thuật đồng thời có quy định rõ hơn về việc DN có cơ chế, tạo điều kiện về kinh phí, thời gian để CN, NLĐ học tập; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập, hỗ trợ hoạt động các nghiệp đoàn nghề cá, nhất là chính sách giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ngư dân, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá.
Khánh Lê
VĨNH TÙNG - VĂN DUẨN