Theo đó, CĐ các cấp tập trung nhiều giải pháp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả tuyên truyền Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; tăng cường tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động CĐ, trang bị một số kỹ năng như tuyên truyền miệng, giao tiếp, nghệ thuật nói chuyện trước công chúng, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, viết tin - bài, dẫn chương trình, viết kịch bản các chương trình sinh hoạt, giao lưu văn hóa nghệ thuật… LĐLĐ TP lưu ý LĐLĐ các quận, huyện đẩy mạnh thành lập và tổ chức hiệu quả hoạt động tại các tổ công nhân (CN) tự quản; định kỳ tiếp xúc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của CN để kịp thời giải quyết; chỉ đạo, hỗ trợ các nhà văn hóa lao động tổ chức các hoạt động đáp ứng ngày càng cao nhu cầu về sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện nâng cao thể chất của đoàn viên, người lao động (NLĐ)…

Chủ động nắm bắt, giải quyết bức xúc của đoàn viên, người lao động - Ảnh 1.

Chương trình họp mặt tổ công nhân tự quản do LĐLĐ quận Thủ Đức, TP HCM tổ chức

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, cho biết căn cứ vào tình hình thực tiễn và đặc thù của từng đối tượng đoàn viên, NLĐ (công chức, viên chức, CN sản xuất, CN dịch vụ…), các cấp CĐ sáng tạo, đa dạng hóa các nội dung và hình thức tổ chức tuyên truyền làm cho các hoạt động tuyên giáo CĐ ngày càng thiết thực, thu hút NLĐ tham gia.

Tin-ảnh: N.Hà