Theo đó, CEP sẽ trực tiếp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến tận tay đoàn viên và NLĐ ở các đơn vị trực thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP. Các sản phẩm, dịch vụ do CEP cung cấp gồm: Tín dụng sửa chữa nhà, tín dụng học nghề, tín dụng khẩn cấp, tiết kiệm đoàn viên và tiết kiệm có kỳ hạn.

Hợp tác hỗ trợ vốn cho đoàn viên và người lao động - Ảnh 1.

Lãnh đạo CEP trao tặng biểu trưng “Mái nhà CEP” cho lãnh đạo LĐLĐ TP nhằm góp phần chăm lo chỗ ở cho công nhân lao động khó khăn

Bên cạnh đó, CEP còn cung cấp các dịch vụ phát triển cộng đồng nhằm hỗ trợ cải thiện an sinh cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn như: Chương trình học bổng CEP, chương trình Mái nhà CEP, chương trình hỗ trợ tài chính khẩn cấp và thực phẩm thiết yếu.

CĐ Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM có trách nhiệm hỗ trợ các chi nhánh CEP thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với ban lãnh đạo và ban chấp hành CĐ cơ sở tại các đơn vị trực thuộc liên hiệp để sản phẩm, dịch vụ CEP đến với NLĐ. Đồng thời, chỉ đạo các CĐ cơ sở trực thuộc hỗ trợ CEP giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình trợ vốn cho NLĐ tại đơn vị.

Dự kiến trong 2 năm đầu (2019 và 2020), CEP sẽ tiếp cận phục vụ 2.000 NLĐ và đến cuối năm 2022 là trên 4.500 người tại các đơn vị trực thuộc CĐ Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM, giúp NLĐ tăng thu nhập, học tập nâng cao tay nghề, cải thiện điều kiện sống và yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

T.Đạt