Chú trọng nâng cao tay nghề cho công nhân - Ảnh 1.

Các tập thể điển hình được tuyên dương tại hội nghị

Hưởng ứng phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", 5 năm qua, đội ngũ công nhân các KCX-KCN TP đã thực hiện 10 công trình và 162 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi và tiết kiệm cho doanh nghiệp gần 12 tỉ đồng. Phong trào "Ôn lý thuyết - Luyện tay nghề" cũng được các CĐ cơ sở duy trì thường xuyên, kết quả có 7.600 lượt công nhân được đào tạo nghề.

Dịp này, CĐ các KCX-KCN TP HCM đã tuyên dương 39 tập thể và 82 cá nhân điển hình.

Tin-ảnh: H.Đào