Qua 2 tháng phát động và tổ chức ôn luyện, hội thi thu hút 86 thí sinh từ 30 CĐ cơ sở tham gia. Trong đó, có 54 thí sinh đăng ký dự thi điện công nghiệp, 32 thí sinh thi điện tử công nghiệp. Ở phần lý thuyết, các thí sinh làm trắc nghiệm 100 câu hỏi về Bộ Luật Lao động và điện công nghiệp hoặc điện tử công nghiệp, thời gian 60 phút. Trong phần thi thực hành, các thí sinh lắp đặt mạch điện hoặc làm bài điện tử công nghiệp, thời gian 180 phút. Lễ tổng kết và trao giải hội thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9-2019. Ngoài khen thưởng các cá nhân đoạt giải cao, CĐ các KCX-KCN TP sẽ đề nghị ban giám đốc các doanh nghiệp (nơi thí sinh làm việc) nâng bậc, nâng lương cho các thí sinh.

Ôn lý thuyết, luyện tay nghề cho công nhân - Ảnh 1.

Các thi sinh trong phần thi lý thuyết

Hội thi nhằm tạo điều kiện cho công nhân tại các doanh nghiệp cập nhật kiến thức và nâng cao tay nghề, góp phần ổn định việc làm và thu nhập.

Tin-ảnh: N.Hà